Hasnyálmirigyrák xenograft modellek.

Népszerű Bejegyzések

A hasnyálmirigy-adenokarcinóma PDA az egyik leghalálosabb emberi rosszindulatú daganat, és nem reagál az aktuális kemoterápiákra. Itt vizsgáljuk a phycocyanin anti-PDA-szer terápiás potenciálját in vivo és in vitro körülmények között. A Phycocyanin, a Spirulina által tisztított természetes termék hatékonyan gátolja a hasnyálmirigyrákos sejtek proliferációját in vitro és az xenograft tumor növekedését in vivo. Az autophagy gátlása azáltal, hogy a Beclin 1-et az siRNS alkalmazásával célozza meg, szignifikánsan elnyomja a sejtek növekedésének gátlását és a phycocyanin által kiváltott halált, miközben az autofágia és az apoptózis gátlása meggátolja a phococyanin által közvetített sejthalált.

Továbbá a phococyanin elősegíti az NF-κB aktiválódását és nukleáris transzlokációját, amely fontos szerepet játszik a phococyanin által közvetített apoptózis és az autózis kiegyensúlyozásában.

hasnyálmirigyrák xenograft modellek a hóna alatt megjelent a papilloma

Összefoglalva, tanulmányaink azt mutatják, hogy a phococyanin hasnyálmirigy-rákos aktivitást fejt ki apoptotikus és autophagus sejtek elhalálozásával, ezáltal a fikocionint ígéretes hasnyálmirigy-rákos ágensként azonosítja. A hasnyálmirigy-rák a gyengébb prognózisú gasztrointesztinális daganatok egyike. A hasnyálmirigyrák jelenlegi legfontosabb kezelési módjai közé tartozik a sebészeti reszekció, a radioterápia és a kemoterápia.

Ezért sürgősen meg kell érteni a PDA patobiológiáját és új és hatékony terápiás stratégiákat kell kidolgozni. A Phycocyanin, a Spirulina microalga egyik legfontosabb pigment összetevője az alfa alegységből és a 4-es kromofor tartalmú béta alegységből álló oligomerek elegye.

A phycocyanin-t sok országban táplálékkiegészítőként alkalmazzák, amelynek tápértékét jól dokumentálták 5,6. A felhalmozódó bizonyítékok azt mutatják, hogy a fikocionin hatásos rákellenes hatást fejt ki in vitro és in vivo különböző ráksejt típusokra, mint például tüdőrák 7vastagbélrák 8emlőrák 9 és csontvelő rák Ezek a vizsgálatok arra utalnak, hogy a hasnyálmirigyrák xenograft modellek terápiás hatása van a rák kezelésében.

Mechanikusan a phycocyanin rákellenes hatást fejt ki az apoptózis és a sejtproliferáció modulálásával. A Phycocyanin bebizonyosodott, hogy a tumorsejtekben apoptózist indukál ROS előidézésével és a Bcl-2 expressziójának leértékelésével, egy jól ismert 12 anti-apoptotikus molekulával, valamint a mitokondriumok citokróm-citokróm felszabadulásának indukálásával, PARP hasítás A phycocyanin szintén előidézheti az apoptotikus sejtek halálát a Caspase 3 és a Caspase 8 aktivitásának növelésével.

Az mtor (mammalian target of rapamycin) aktivitás jelentősége humán lymphomákban

A halmozódó bizonyítékok kimutatták, hogy az autofágia célzása ígéretes és alternatív stratégia a rákellenes terápia kifejlesztésére A jól ismert pro-túlélési szerepe mellett az autophagy kétélű kardot jelent, és hozzájárulhat a sejtkárosodáshoz is 17, Különösen, az előző jelentések felfedi az összetett áthallást az autofágia és az apoptózis között, és a két folyamatot rendszerint ugyanazok az ingerek indítják el, és hasonló effektorokat és szabályozókat oszthatnak meg Ezek a vizsgálatok azt sugallják, hogy rákellenes terápiás stratégiák kifejlesztése az autofágia és az apoptózis folyamatok szinergista modulálásával lehetséges.

A phococyanin gátolja a sejtek életképességét a tumorsejtekben és kevés hatással van a normál sejtekre.

  • Jóindulatú keratosis papilloma
  • Absztrakt Háttér: A hasnyálmirigy-rákos betegek rossz prognózisa van a műtétre alkalmas néhány kivételével.
  • Nukleáris energia Absztrakt Itt bevezetünk egy gyorsító tömegspektrometriás AMS alapú precíziós módszert a metasztatikus daganatokat indító rákos sejtek számának meghatározására xenograft egerekben.
  • A növekedési faktorok, a tápanyagok és a sejtek energiaellátottsági állapotának megfelelően pozitív jeleket továbbít, ezáltal segítve a túlélésért, növekedésért, proliferációért és motilitásért felelős fehérjék és jelutak működését.
  • Paklitaxel – Wikipédia
  • A cikk javítása
  • Papillomavírus elleni vakcina férfi belgium

Különböző ráksejteket kezeltünk 72 órán keresztül növekvő koncentrációjú fikocianinnal. Az eredményeket legalább három független kísérlet átlag ± SD értékével adjuk meg, mindegyiket három párhuzamosan végezzük. Eddig nem hasnyálmirigyrák xenograft modellek a phycocyanin szerepét a hasnyálmirigyrákban, sem a phycocyanin autophagy hatását. A jelen vizsgálatban a fikocyanin anti-hasnyálmirigyrák-hatását humán PDA-ra vizsgáljuk in vitro és in vivo. Azt találtuk, hogy a phycocyanin hatékonyan gátolja a hasnyálmirigyrák sejtszaporodását apoptotikus és autophagus sejtes halál kiváltásával.

Továbbá feltárjuk a phycocyanin által közvetített autophagyban és apoptózisban jelentkező jelátviteli utakat. Eredmények A phococyanin gátolja a sejtek életképességét a tumorsejtekben, és kevés hatással van a normál sejtvonalra.

A fikocyanin daganatellenes hatásának vizsgálatára a fikocyanin hatását figyeltük meg egy panel humán ráksejtvonal sejtek életképességére egy anyagcsere-aktivitáson alapuló CellTiter-GloR lumineszcens vizsgálattal. Amint az az 1A. Amint az 1C. Ábrán látható, a phococyanin szinte nincs gátló hatással a normál sejtekre.

A phococyanin növekedésgátló hatása a PANC-1 sejtekre szintén időfüggő volt, erőteljesebb lett az eltelt idő alatt S1A ábra. A PANC-1 sejtek kolóniaképző képességét a dózisfüggő módon csökkentettük a phococyanin expozíciót követően, és hpv szemölcs fejbőr befejeződött a 20 μM koncentrációban eltörölt 1D. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a phococyanin in vitro gátolja a PANC-1 tumorogenitását.

A phycocyanin in vivo gátolja a hasnyálmirigyrák tumor növekedését. PANC-1 alapú hasnyálmirigyrák xenograft modellek xenograft modellt használtunk a phycocyanin antitumor hatásának in vivo értékelésére.

Amint a 2A. Ábra, S2A ábra. Ezek a megfigyelések összhangban vannak korábbi megállapításainkkal, miszerint a phycocyanin alkalmazása nem okoz májhatást, és in vitro és in vivo 22 védi a szén-tetraklorid által indukált hepatocita károsodást. Összefoglalva, ezek az eredmények arra utalnak, hogy a phococyanin nyilvánvaló hasnyálmirigy daganatos aktivitást mutat nyilvánvaló toxicitás nélkül.

A phococyanin növekedési gátló hatásának potenciális celluláris mechanizmusainak meghatározásához a phococyanin hatását a PANC-1 sejtek sejtciklus-progressziójára teszteltük úgy, hogy a sejtek áramlási citometriás elemzését 72 h-os kezelés után különböző koncentrációjú fikocianinnal végeztük. A phococyanin indukálta sejtciklus leállást egy mérsékelt és dózisfüggő sejt apoptózis kísérte PANC-1 sejtekben 3C-E ábra.

Annak meghatározásához, hogy a phococyanin-indukált sejthalálatot főként az apoptózis okozta-e, megvizsgáltuk a phycocyanin szerepét a PANC-1 sejtekben, az apR-gonin-specifikus gén kaszpáz 3-mal, melyet az siRNS elnémított. A Phycocyanin által közvetített növekedési gátlás szignifikánsan csökkent, mivel nem teljesen fordított volt az NS csoport és az kontroll siRNS csoportéhoz képest 3H.

hasnyálmirigyrák xenograft modellek milyen fejhallgató van az embereknél

Ezek az adatok arra utaltak, hogy a PANC-1 sejtekben a phycocyanin által indukált sejthalál csak részben függ a kaszpáz 3 aktivációjától, és további utak is érintettek. A bemutatott adatok három független kísérletet reprezentáltak. E Phycocyanin kezelést követően a korai apoptotikus sejtpopuláció Annexin V-pozitív hasnyálmirigyrák xenograft modellek késői apoptotikus sejtpopulációval PI-pozitív PANC-1 sejtekkel dózisfüggő módon nőtt.

Három vizsgálatból származó átlag ± SD. A kaszpáz 3-nak a siRNS-medence 24 órán át történő leütése, majd a 10 μM-os phycocyanin-kezelés 72 órán keresztül csökkenti a kaszpáz 3 aktiválódását. Az adatok három független kísérletet jelentettek. A phycocyanin által kiváltott sejthalál alternatív mechanizmusának vizsgálata során megvizsgáltuk a phycocyanin Beclin 1 hatását, az Atg6 élesztő emlős orthológját és az autophagy 22 kulcsfontosságú szabályozóját és az autózis at.

A celluláris Beclin 1 szint szignifikánsan megnövekedett idő- és dózisfüggő módon a phococyanin kezelés után 4A, B ábra.

hasnyálmirigyrák xenograft modellek vízi fauna a steril belső paraziták számára

Ezután megvizsgáltuk, hogy a phycocyanin-kezelés indukálta-e az autophagy injekciót a hasnyálmirigy-rákos sejtekben a mikrotubulus-asszociált 1-es fehérje könnyű láncának LC3 celluláris eloszlásának vizsgálatával, az autofagoszómák molekuláris markerjével. A phycocyanin-nal kezelt sejtekben 10 μM az LC3 immunofluoreszcenciájának megkülönböztetett pattanási mintázatát mutatták ki, ami az autophagus vacuolák fokozott képződését jelezte.

Hasnyálmirigyrák xenograft modellek MAP-LC3-pozitív sejtek százaléka szignifikánsan nőtt a különböző hasnyálmirigy-rákos sejtekben a 10 μM-os fikocianinnal végzett kezelést követően a jelzett időpontban 4D.

Az autofagoszómák a lizoszómákkal való érés és fúzió után savanyítással megy végbe, hogy lysosomális hidrolázok tartalmát az autofágia késői stádiumában emésztessék. A fehérje fluoreszcencia leállításához használt DQ-BSA, a proteolitikus enzimek által hasított lizoszomális rekeszekben lehasított BSA származékát használták fel az autophagy progressziójának értékelésére a fikocyanin kezelésre adott válaszként.

A lizoszomális markert, lysotracker Red-et tartalmazó lokálisan lokalizált, zöld fluoreszcens jelek növekedését figyelték meg a phococyanin kezelés után, jelezve, hogy a DQ-BSA hatékonyan hasításra került a phycocyanin jelenlétében. Másrészt, a sejtek egy lysosomotrop ágens kloro-quinnal való együttes kezelése, amely meggátolja az endoszomális savasodást, blokkolja a DQ-BSA 4F. Ábra feldolgozását, és megnöveli a lizoszóma marker lizoszomához társuló 1 membránglikoprotein LAMP- 1 és a katepszin D, a domináns lizoszomális aszpartikus proteáz, amelyet fikocíanin indukál S3 ábra.

A phococyanin szignifikáns autózist indukál a PANC-1 sejtekben. Beclin 1 expresszió Western blot analízise után 0, 2,5, 5, 10, 20 és 40 μM phycocyanin kezelés 12 hpv testszag és 24 óra után. Beclin 1 expresszió Western blot analízise után 3, 6, 12, 24 és 48 h kezelés 10 μM phycocyanin kezeléssel.

C Fluoreszcens képek a hasnyálmirigyrákos sejtekről, amelyek az endogén MAP-LC3 szinteket mutatják különböző időpontokban a hasnyálmirigyrák xenograft modellek kezelés után.

A magokat kék a DAPI jelöli. A fluoreszcens képeket nagy mennyiségű képalkotó rendszerben kaptuk. A hibablokkok három ismétlődő kutak SD-jének felelnek meg.

Tartalomjegyzék

A sejteket 10 μM fikocianinnal kezeltük a jelzett időpontokban. A klorokint a blokkolt lizoszomális aktivitással rendelkező sejtek DQ-BSA emissziójának monitorozásához adjuk.

hasnyálmirigyrák xenograft modellek gyógyítsa a rókagomba parazitákat, ha

A sejteket egyidejűleg Lysotracker red LTRred jelenlétében ábrázoltuk a lizoszomális rekesz vizualizálására. Annak meghatározásához, hogy az autofágia szerepet játszik-e a phycocyanin által közvetített növekedési gátlásban és a sejthalálban, a Beclin 1 autophagy-eredetű fehérje expresszióját Beclin-1 specifikus siRNS alkalmazásával elnémítottuk. Amint az 5A.

hasnyálmirigyrák xenograft modellek trichocephalus asztal

Fontos megjegyezni, hogy a Beclin 1 lerombolása szignifikánsan elnyomta a PANC-1 sejtek phycocyanin által közvetített növekedési gátlását, és mind a Beclin1, mind a kaszpáz3 siRNS egyidejű beadása a phycocyanin által kiváltott sejtnövekedés gátlás szinte teljes megmentését eredményezte 5D.

Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az autophagy fontos szerepet játszik a phycocyanin-indukált PANC-1 sejthalálban.

A bemutatott eredmények legalább három független kísérletet reprezentáltak. Az adatok három független kísérletből reprezentatívak. Kezelések után az IKKβ és Iκ B-a szintjeit és foszforilált formáit Western-blottal, jelzett antitestekkel analizáltuk. Az eredmények három független kísérletet reprezentáltak. Míg hasnyálmirigyrák xenograft modellek phycocyanin kezelés nem befolyásolta szignifikánsan a teljes JNK, p38 és Hasnyálmirigyrák xenograft modellek expresszióját, a phycocyanin növelte a p-JNK és a p-p38 szintjét, és idővel függően csökkentette a p-Erk szintjét 6A.

Vizsgálataink azt mutatták, hogy a phococyanin a Beclin 1 expresszióját indukálta 4A, B ábra. Tekintettel arra, hogy az NF-κB fontos transzkripciós faktor a Beclin esetében, meghatároztuk, hogy a phococyanin aktiválja az NF-κB útvonalat.

hasnyálmirigyrák xenograft modellek parazita fejlődés

Eközben a phycocyanin kezelés időfüggően növelte az NF-κB nukleáris frakcióját anélkül, hogy befolyásolta volna a citoplazmatikus NF-κB-t 6C.

A fent említett jelátviteli útvonalak részvételének további validálása érdekében a megfelelő jelátviteli útvonal blokkolására az NF-κ B SN50 egy NF-κ B transzlokációs inhibitor, SN50 és a PD egy speciális MEK inhibitor részvételének további validálására szolgáltak. Amint a 7C. Ábra, Eés szignifikánsan gátolta a phycocyanin által hasnyálmirigyrák xenograft modellek sejtnövekedés gátlását 7F. Ezekkel a megállapításokkal összhangban a PD kezelés jelentősen gátolta a phococyanin indukálta kaszpáz 3 aktivációt és a PARP hasítást 7G ábra.

A sejteket 10 μM-os fikocianinnel kezeltük különböző időpontokban SNvel 10 μM. A citoszolos és a nukleáris fehérjéket western-blot analízissel alkalmaztuk anti-NF-κ B p65 ellenanyag alkalmazásával. A bemutatott adatok három független kísérletet hasnyálmirigyrák xenograft modellek. Ezek az eredmények összhangban vannak a korábbi vizsgálatokkal, amelyek azt mutatják, hogy a phococyanin képes elnyomni a különböző 7,25,26 tumoros sejtvonal növekedését.

Különös jelentőséggel bír in vitro és in vivo a hasnyálmirigy-rákos sejtek növekedésének gátlása, mivel ez a phycocyanin elsődleges demonstrációja a hasnyálmirigyrákkal szemben, a rák nagyon agresszív és rossz formája, kevés hatékony terápiás lehetőséggel.

Oncology Absztrakt A hasnyálmirigyrák mortalitási és morbiditási rátái rendkívül invazív és áttétes jellegük miatt magasak. Tünetek hiánya, a késői diagnózis és a kemo-rezisztencia, valamint a nem hatékony kezelési módozatok indokolják az új kemoterápiás szerek kifejlesztését a hasnyálmirigyrákban. A gyógynövényekből származó hatóanyagok terápiás előnyöket mutattak ki különféle emberi rákok esetén.

Korábbi vizsgálatok arra utalnak, hogy a phycocyanin rákellenes hatását a sejtek apoptózisának és a sejtciklus leállásának indukálásával fejtik ki 12, Meglepetésünkre azonban méregtelenít thc kaszpáz 3 kaszpáz 3 siRNS génszegényedése csak marginálisan volt hatásos a phococyanin által közvetített növekedési gátlás és a sejthalál elnyomásában.

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a phycocyanin által közvetített sejtnövekedés-gátlás és a sejthalál mechanizmusa összetett, és hogy az apoptózissal járó egyéb sejtes folyamatok szintén hozzájárulhatnak a fikocyanin daganatellenes aktivitásához. Bár az autofágia programozott II. Típusú sejthalálnak minősül, függetlenül attól, hogy az autofágia ténylegesen elősegíti vagy megvédi a sejteket a haláltól, továbbra is ellentmondásos.

Hogy alakulhat ki a hasnyálmirigy gyulladás? – beszélgetés dr. Hegyi Péterrel - egyetem tv - Tandem

Az autofágia szerepe a sejtvesztésnél nagyobb valószínűséggel járvány-specifikus és attól függően, hogy az autofágia hogyan indukálódik Ebben a hogyan kell kezelni a nyaki papilloma vírust meggyőző bizonyítékot szolgáltattak annak kimutatására, hogy a phycocyanin által indukált autofágia a PANC-1 sejtekben, mint a phococyanin kezelés, idővel és dózisfüggő növekedést eredményezett a Beclin 1, az Atg6 élesztő emlős orthológjának expressziójában, amely központi szerepet játszik a az autofágia indukciója, valamint a jellegzetes autofagoszómák kialakulása.

Fontos megjegyezni, hogy tanulmányunk azt mutatja, hogy az autophagy felelős a phycocyanin indukálta növekedés gátlásáért és a PANC-1 sejtek haláláért, mivel az autophagy gátlása a Beclin1 expresszió elnyomásával nagymértékben negatja a phycocyanin által kiváltott növekedésgátló hatást.

Ezenkívül mind a Beclin 1, mind a kaszpáz 3 elcsendesedése a phococyanin által közvetített sejtes halál majdnem teljes mentesítéséhez vezet. Eredményeink összhangban vannak azzal az elképzeléssel, hogy az autofágia és az hasnyálmirigyrák xenograft modellek gyakran együtt létezik, és egyensúlyt tartanak egymással A ráksejt-apoptózis és az autofágia indukálására alkalmazott molekuláris mechanizmusok és jelátviteli utak meghatározása során hasnyálmirigyrák xenograft modellek is feltárjuk a MAPK jelátviteli utak szerepét.

A MAPK-k JNK, p38 és Erk három alcsaládja közül paraziták üzenete Európának növekedési faktorral aktivált Erk és a stresszaktivált JNK és p38 útvonalak közötti dinamikus egyensúly döntő fontosságú annak meghatározása során, hogy egy sejt túlél vagy apoptózissá válik Eredetileg azt mutatták, hogy az Erksek elengedhetetlenek a sejtek túléléséhez, míg a JNK-k és a pMAPK-k stresszre érzékenyek, és ezért részt vesznek a as apoptózisban.

Összhangban a korábbi irodalmi adatokkal 34,35megállapításaink szerint a phycocyanin aktiválta a JNK és p38 útvonalakat, miközben elfojtotta az Erk jelzést, azt sugallja, hogy a MAPK jelátviteli utak fontos szerepet játszanak a phycocyanin által indukált apoptózisban a rákos sejtekben. Másrészről az emlõs célú rapamicin, az mTOR, az autophagy 36 kulcsfontosságú szabályozójaként ismert.

Az mTOR-útvonal gátlása következetesen társul az autofágia kiváltásában a rákos sejtekben 37, Az akt gátlás csökkenti az mTOR aktivitást és elősegíti az autofágist. A közelmúltban végzett vizsgálatok kimutatták, hogy az apoptózis és az autofágia közötti jelentős különbségek ellenére szabályozásuk szorosan összefügg, és ugyanazok a szabályozók néha hasnyálmirigyrák xenograft modellek mind az apoptózis, mind az autofágia kezelésére Az egyik ilyen szabályozó az NF-κ B jelátviteli út.

It is well known that activation of NF-κ B is capable of inhibiting apoptosis 44—

Olvassa el is